About Us

Aisza Tei stworzył Running Kontakt Finance przynieść swoje spostrzeżenia jako inwestor anioła i niezależnego pośrednika w obrocie publicznym. Wykorzystując swoje doświadczenie jako inwestor i przedsiębiorca, pani Tei oferuje szeroką gamę treści, w tym konkretnych pomysłów handlowych, spostrzeżeń makroekonomicznych oraz treści edukacyjnych. Handlowcy mogą chcieć zwrócić szczególnie baczną uwagę na swoich spostrzeżeń na temat IPO technologicznych.